• Lorem ipsum

In actie voor Pink Ribbon

Wij als bedrijf door en voor vrouwen vinden het ontzettend belangrijk dat alle vrouwen zich comfortabel voelen in hun lichaam. Wij waren het er dan ook unaniem over eens dat wij een steentje willen bijdragen aan een maatschappelijk doel dat zich inzet voor vrouwen. Omdat we tenslotte boob tape verkopen kon dit geen ander doel zijn dan Pink Ribbon.

Pink Ribbon zet zich sinds 2016 in voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van borstkanker. Dit is belangrijk omdat 1 op de 7 vrouwen hiermee te maken krijgt. Iets wat iedereen kan overkomen dus! Juist daarom is het in onze ogen belangrijk hier meer aandacht voor te vragen.

Het aanbrengen van boob tape is hèt moment waarop vrouwen met hun borsten bezig zijn, controle uit kunnen voeren en symptomen kunnen constateren. Om deze reden voelen wij ons verantwoordelijk om op dit vlak iets te betekenen.

Hierom doneert Teep 10% van de omzet aan Pink Ribbon en informeren wij via onze kanalen ook over de symptomen van borstkanker. Zo hopen wij iets te kunnen betekenen voor onze klanten en volgers maar ook voor het onderzoek naar borstkanker.

Naast dat wij 10% van de omzet doneren aan Pink Ribbon kan jij zelf ook doneren via onze actiepagina. Samen met jou hopen wij zo meer aandacht te creëren voor onderzoek naar borstkanker, wij geloven dat we samen sterker zijn en meer kunnen realiseren. Jij helpt toch ook mee?!

 

De symptomen van borstkanker

Het is belangrijk om de symptomen van borstkanker op tijd te herkennen zodat de ziekte zo vroeg mogelijk kan worden vastgesteld. Maar hoe ontdek je borstkanker? Het is belangrijk om je te bedenken dat de afwijkingen of symptomen niet altijd borstkanker hoeven te betekenen. Wees wel alert en ga bij twijfel naar de huisarts. De volgende klachten kúnnen wijzen op kanker:

Een zwelling in de borst

             

Een van de meest voorkomende symptomen is een ‘knobbeltje’. Het gaat dan om een verdikking of verharding in de borst die anders voelt dan de bobbeligheid die je normaal kunt opmerken.

Veranderingen in de tepel

                 

De volgende veranderingen in de tepel kunnen ook wijzen op borstkanker:

  • Pijn in de tepel
  • Zweren op/rond de tepel
  • Bloederig, groen waterig of melkachtig vocht uit de tepel

Veranderingen in de borst

               

                   

De volgende veranderingen in de borst kunnen ook wijzen op borstkanker:

  • Een pijnlijke plek waar het weefsel anders aanvoelt
  • Een slecht genezend plekje
  • Verdikt strengetje naar de tepel